Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

March 04 2015

Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
5491 23b2 400

January 31 2015

January 09 2015

Co myśmy sobie nawzajem zrobili?
— Gone girl
Reposted frommyowncosmos myowncosmos viaSukkie Sukkie

January 03 2015

8473 751d 400
Reposted fromorendasophie orendasophie viamrautyna mrautyna

December 27 2014

Za wiele wycierpiałam, za długo lizałam rany, żeby ktokolwiek mi mówił, jak mam żyć.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrautyna mrautyna
7679 5778 400
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viamrautyna mrautyna

December 26 2014

5607 4539 400
Reposted fromtwice twice
3592 c7da 400
Reposted bytirratheejointskurwysynindisputabelveturnaKACHAmrautynalittleredridingtreelittleredridingtreeperditumestdividivileifvrbarricadecoldhandscoldheartsomeoneeeewishyouwereheremelipraminestyltefourstringslittleredridingtree

December 23 2014

7734 3432 400
Reposted fromkarolajn0304 karolajn0304 viadangel dangel
I mogłabym wsiąść teraz w jakikolwiek pociąg, nałożyć słuchawki na uszy, zamknąć oczy i wyjechać na drugi koniec Polski.
Reposted fromthesmajl thesmajl viakingswayy kingswayy

December 19 2014

1070 5fa2 400
Reposted frompalegirls palegirls viatwice twice
- Lubię, gdy jesteśmy tacy. 
- Jacy?
- Szczęśliwi.
— Nina Reichter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamentalstate mentalstate

December 11 2014

1148 7e54 400
Reposted fromdemijohn demijohn viamentalstate mentalstate

December 04 2014

8826 f8b7 400
Reposted fromcasanovared casanovared viamentalstate mentalstate

November 29 2014

November 28 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl